• News - New Diamond Fiber Optic Sensor Sub-Assemblies

  In the field of fiber optic sensing, connections that provide ultra-low loss, along with immunity to environmental disturbances, will enhance the sensitivity and reliability of the sensors. Diamond provides high-end integrated solutions for distributed and punctual fiber optic sensors.

 • News - T&G Elektro styremedlem i UN Global Compact (Norwegian Network)

  Mandag 15. oktober lanseres Global Compact Nettverk Norge på Næringslivets Hus. Global Compact er verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Om FNs Global Compact:

  • Representerer en global referanseramme for næringslivet om samfunnsansvar.
  • Lansert av FN i år 2000 som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.
  • Er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 13000 deltagere, hvorav over 9200 bedrifter fra mer enn 130 land. En stor del av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.
  • I Norge er rundt 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.
  • Baserer seg på ti grunnleggende prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt.
  • Virksomheter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive i tråd med disse ti prinsippene.
  • Global Compact har to hovedmålsettinger:
  1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
  2. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.