• News - T&G Elektro styremedlem i UN Global Compact (Norwegian Network)  • Mandag 15. oktober lanseres Global Compact Nettverk Norge på Næringslivets Hus. Global Compact er verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar.
   Om FNs Global Compact:

   • Representerer en global referanseramme for næringslivet om samfunnsansvar.
   • Lansert av FN i år 2000 som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.
   • Er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 13000 deltagere, hvorav over 9200 bedrifter fra mer enn 130 land. En stor del av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.
   • I Norge er rundt 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.
   • Baserer seg på ti grunnleggende prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt.
   • Virksomheter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive i tråd med disse ti prinsippene.
   • Global Compact har to hovedmålsettinger:
   1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
   2. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.
  • News - T&G Elektro styremedlem i UN Global Compact (Norwegian Network)

   Mandag 15. oktober ble Global Compact Nettverk Norge dannet. Global Compact er verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar.

   Om FNs Global Compact:

    • Representerer en global referanseramme for næringslivet om samfunnsansvar.
    • Lansert av FN i år 2000 som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.
    • Er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 13000 deltagere, hvorav over 9200 bedrifter fra mer enn 130 land. En stor del av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.
    • I Norge er rundt 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.
    • Baserer seg på ti grunnleggende prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt.
    • Virksomheter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive i tråd med disse ti prinsippene.
    • Global Compact har to hovedmålsettinger:
    1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
    1. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.