• News - Sharing the dream!

  T&G contribute with support to disabled people to enjoy football and social events with the local football stars. Due to the Corona virus restrictions, the football club Stabæk could unfortunately not invite as many people as they wanted in2020, and people in hospital were not permitted to move out. However the club received visitors from ViVil and several care homes and they enjoyed the games. See https://www.stabak.no/samfunnsansvar

  T&G look forward to support the program in 2021!

 • News - New Diamond Fiber Optic Sensor Sub-Assemblies

  In the field of fiber optic sensing, connections that provide ultra-low loss, along with immunity to environmental disturbances, will enhance the sensitivity and reliability of the sensors. Diamond provides high-end integrated solutions for distributed and punctual fiber optic sensors.

 • News - T&G Elektro styremedlem i UN Global Compact (Norwegian Network)

  Mandag 15. oktober lanseres Global Compact Nettverk Norge på Næringslivets Hus. Global Compact er verdens største næringsorganisasjon for samfunnsansvar. Om FNs Global Compact:

  • Representerer en global referanseramme for næringslivet om samfunnsansvar.
  • Lansert av FN i år 2000 som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.
  • Er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 13000 deltagere, hvorav over 9200 bedrifter fra mer enn 130 land. En stor del av deltagerne er små og mellomstore bedrifter.
  • I Norge er rundt 150 virksomheter tilsluttet Global Compact.
  • Baserer seg på ti grunnleggende prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt.
  • Virksomheter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive i tråd med disse ti prinsippene.
  • Global Compact har to hovedmålsettinger:
  1. Å gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
  2. Å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.