Alle ansatte i Nes i Ådal ble evakuert etter lunsj tirsdag 10. desember på grunn av røykutvikling fra et sikringsskap. Evakueringen ble gjennomført raskt med god innsats fra fabrikksjef, verneombud og andre ansatte med ansvar for tiltak ved ulykker. Ingen personer ble alvorlig skadet. Brannvesenet, sykebiler og politi kom raskt til unnsetning.

 Kraftselskapet og elektriker jobber utover kvelden for å reparere skadene og kvalitetssikre det elektriske anlegget slik at driften kan fortsette som normalt og sikkert onsdag 11. desember. Foreløpig er det ikke rapportert hvorfor feilen har oppstått.

 All employees in Nes i Ådal were evacuated after lunch on Tuesday Dec. 10 due to smoke development from an electrical power cabinet. The evacuation was carried out quickly with good efforts from the Plant Manager, safety representatives and other employees responsible for accident prevention. No persons were seriously injured. The fire department, ambulances and police came quickly to assistance.

 The power company and electrician are working throughout the evening to repair the damage and to ensure the quality of the electrical system so that operations can continue safe and normal on Wednesday Dec. 11. So far, no reason has been reported for the error.

 Martin Grimsgaard

Daglig leder/CEO